icon תרבות

תכניות

פורום מוסדות תרבות בנגב

פעילותה המקיפה של קרן מיראז' בתחום התרבות הולידה קשר הדוק בינה לבין  מוסדות התרבות השונים הפועלים ברחבי הנגב. בעקבות זאת,  נוצרה יוזמה חדשה, שמטרתה לכנס את  כל מוסדות התרבות ונציגיהם ברשויות השונות לכדי קבוצה אחת משותפת. מסגרת זו תפעל יחד למען קידום תהליכים תייעל את תהליך העבודה ולפיכך תוכל גם להשיג  מטרות המשותפות לכולם בקידום תחום התרבות בנגב.


למעלה
תפריט