icon תרבות

דרכי פעולה

קרן מיראז' מקדמת את הפעילות התרבותית בנגב במספר מישורים משלימים:

> הנגשת התוכן התרבותי המוצע כיום בנגב, בעבודה משותפת עם מוסדות התרבות באזור.

> יצירת תוכן תרבותי חדש, באמצעות תמיכה באירועי תרבות שונים המתקיימים בנגב.

קרן מיראז' מזמינה אותך להשתמש בשירותיה השונים בתחום התרבות.

לוח תרבות בנגב >


למעלה
תפריט