icon תעסוקה

תכניות

מחפשי עבודה - Negev Jobs

קרן מיראז' רואה חשיבות רבה באיחוד כל המשרות המוצעות בנגב, בדגש  למשרות המיועדות לאקדמאים, וזאת על מנת להקל על מחפשי העבודה במרחב. לכן, אימצה הקרן פלטפורמה מיוחדת, אשר נבנתה על-ידי  בוגרי תוכנית היזמות של קרן מיראז'. מיזם זה יוצר מפגש בין מעסיקים המפרסמים את המשרות הרלוונטיות לבין מועסקים המחפשים עבודה ברחבי הנגב.

מחפשים עבודה בנגב?

לאתר Negev Jobs


למעלה
תפריט