icon תעסוקה

תכניות

קמפיין תעסוקה

קמפיין התעסוקה מיועד להנגיש את האופציה במציאת עבודה ברחבי הנגב כמו גם ליצור מאגר של מועסקים המעוניינים להעביר את חייהם ממרכז הארץ לנגב.

מאגר זה יונגש לחברות הפעילות באזור וכן לחברות מהמרכז המעוניינות להעתיק את פעילותם לנגב.


למעלה
תפריט