icon תעסוקה

תכניות

סיוע למעסיקים באיתור כח אדם

הקרן רואה חשיבות גדולה בסיוע לחברות בגיוס כח אדם איכותי, הן מתוך ההיצע הקיים בנגב, והן ממשיכת כח אדם מחוץ לנגב.

הקרן מנגישה לחברות את האתר Negev Jobs  המרכז  את כלל הצעות העבודה במרחב ומאפשר לחברות לפרסם את המשרות הרלוונטיות אותן היא רוצה לאייש.


למעלה
תפריט