icon תעסוקה

הרשמה

  • מסלול לאקדמאים בעלי חמש שנות ניסיון לפחות

    אנו מעניקים ליווי אישי ומייעצים לאקדמאים בעלי ניסיון בתחומם בדרך למציאת עבודה בנגב ובכך מסייעים גם בחיזוק השדרה הניהולית. אקדמאים בעלי ניסיון המעוניינים למצוא עבודה בנגב

    להרשמה
  • משיכת חברות לנגב

    כדי להבטיח היצע תעסוקתי מתאים (בעיקר בביקוש עתידי), חשוב לנו למפות את תמהיל העיסוקים הרלוונטיים לאוכלוסיית היעד, תוך בדיקה של החברות הקימות במרחב ואיזון התמהיל הקיים באמצעות חברות רלוונטיות מהמרכז. חברות המעוניינות לעבור לנגב או לבחון אפשרות של פיתוח עסקי

    להרשמה

למעלה
תפריט