icon התיישבות

תכניות

סיוע ליישובים בנגב

קרן מיראז' מסייעת בקידום תהליכי הצמיחה הדמוגרפית לישובים בנגב במספר אמצעים. החל מהבאת קהל יעד פוטנציאלי לקליטה לסיורים והכרות מעמיקה עם הישוב, הנגשת מידע אודות פתרונות קיימים להגדלת ההיצע ההתיישבותי ועד לליווי בתהליכי מיתוג ושיווק היישוב לצורך הגדלת הקליטה.

למידע נוסף אודות הסיוע הניתן ליישובים ולהרשמה

להרשמה

סיוע ליישובים בצמחיה דמוגרפית


למעלה
תפריט