icon התיישבות

תכניות

נבחרת התיישבות

קבוצה של מנהיגים צעירים מרחבי הנגב שנבחרו בקפידה והתכנסו לקבוצה אחת מובילה.

צעירים אלו מגיעים מכפרי עמותת איילים, מרכזי צעירים וגרעיני התיישבות, אשר מעוניינים לחולל שינוי בשיח ההתיישבותי ולהוביל בעקבותיהם צעירים נוספים להשתקע בנגב. חברי הקבוצה עוברים תכנית הכשרה יוקרתית במסגרתה הם רוכשים ידע, כלים וניסיון המסייעים להם בהובלתם של תהליכי התיישבות ובקידום השיח  בנושא זה בקרב סטודנטים וצעירים. חברי הקבוצה אף זוכים במלגת קיום אטרקטיבית מטעם הקרן.

כחלק מפעילות נבחרת ההתיישבות, ייזמו חברי הנבחרת, בליווי ובתמיכת הקרן, פעולות שונות לקידום הביקוש של קהל היעד. בנוסף, יצטרפו לפעילות השוטפת של הקרן וייסעו למנהלות הקרן בפרויקטים השונים וכן בהוצאה לפועל של פרויקטים גדולים כגון: תוצרת הנגב, ערב נגב פינת תל אביב ויום חשיפה לדרום.

מעוניינים להשפיע על ההתיישבות בנגב?

להרשמה

נבחרת התיישבות


למעלה
תפריט