icon התיישבות

תכניות

יום סיור 'חשיפה לדרום'

מדי שנה קרן מיראז' עורכת יום סיור מרוכז בחול המועד פסח החושף לכל מתעניין את אפשרויות ההתיישבות הקיימות לו במרחב.

ביום זה מתקיימים מספר סיורים בו זמנית ביישובי ובמועצות הנגב הפתוחים לקליטת מצטרפים חדשים. סיורים אלו מאפשרים למשתתפים הכרות משמעותית וחוויתית עם הקהילה והאזור.

מעוניינים להצטרף ליום סיור 'חשיפה לדרום' ולהכיר מקרוב את ההזדמנויות להתיישבות בנגב?

להרשמה

 

יום עיון


למעלה
תפריט