סאלח, פה זה ארץ ישראל

צילום: גרפיקה
  • לכל המשפחה

אירוע זה כבר התקיים

סינמטק שדרות - תיעודי

סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בישראל, כפי שלא
סופר עד היום: עדויות ופרוטוקלים חסויים חושפים
לראשונה את האמת המטלטלת מאחורי חזון "פיזור
האוכלוסייה", שהוכתב על ידי הנהגת המדינה בשני
העשורים הראשונים לקיומה, ויצק את היסודות לפער
העדתי והמעמדי בישראל. כעבור חמישים שנה, יוצרי
הסרט שופכים אור חדש על המניעים האמיתיים
שהנחו את מנהיגי המדינה, חטא אשר יקבע גם את
מסלול חייו של היוצר ויגבה מחיר כבד ממאות אלפי
אנשים בעיירות הפיתוחשם המקום סינמטק שדרות
כתובת הדגל 4, שדרות
טל 08-6849695
הזמנות 08-6849695
תאריך 17/01/2018
שעה 20:30

למעלה
תפריט