icon פיתוח כלכלי

תכניות

מרכזי יזמות וחדשנות מוצרית

מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של פיתוח חדשנות ברמה העולמית.  בכלכלה העולמית העכשווית, הטכנולוגיה נגישה לכול, והיתרון נמצא באסתטיקה, בפונקציונאליות ובעיצוב.

חדשנות מוצרית משלבת מוצרי צריכה מוכרים מהתעשייה המסורתית עם חדשנות בפונקציונאליות, בעיצוב, בחומרים, אריזה ועוד. ההזדמנות העסקית נובעת מזמן פיתוח ותקציבי פיתוח קצרים משמעותית יחסית לפיתוח טכנולוגי  ואפשרויות לשיתופי פעולה עם התעשייה המסורתית.

התכנית מאפשרת ליזמים לפתח מוצרים המשלבים חשיבה יצירתית וחדשנית ולסייע להם בתהליך פיתוח אב טיפוס, בחינת ההזדמנויות העסקיות, פיתוח מודל עסקי , יצור ראשוני, שווק המוצרים בארץ ובעולם וסיוע בתהליכי יצור המוני. המרכז יספק ליזם תשתיות פיזיות, תשתיות מקצועיות ותשתיות עסקיות ושיווקיות.

היזם ומשפחתו מקבלים תשתיות מותאמות לתחום המיזם ועונות על צרכיו, חיבור לאנשי מקצוע מובילים בתחום, ליווי עסקי ושווקי , "שקט" ליצור ולפתח את המיזם בזמן סביר, חיבור ליזמים נוספים בתחום לשיתוף וקידום המיזם,  וכן פתרונות דיור ברי קיימא ,עבודה קרובה לבית  ולמשפחה ואיכות חיים גבוהה.

בכל מרכז פועלים במקביל 20 יזמים. כל יזם פועל במרכז כשנתיים. שנה ראשונה מוקדשת לפיתוח המוצר, יצירת אב טיפוס ובניית התכנית העסקית ודרכי הפצה ויצור לשוק. בשנה השנייה יתמקד היזם בתהליכי שווק, הפצה וייצור בפועל. בכל מרכז יפעלו אנשי מקצוע ואנשי פיתוח עסקי בקידום שיטתי של היזמים.

קרן מיראז' תפעל להכשרה, יצירת תשתיות עסקיות ושיווקיות ליזמים וקשר בין יזמי המרכזים השונים. המודל העסקי כולל תקציבים ממשלתיים לתפעול שוטף, יעוץ ומלגת קיום ליזם. היזם מחויב לפעול ולפתח את המיזם בנגב ויוקצו תמלוגים קבועים מראש למרכז .

זו ההזדמנות שלכם להתפתח בנגב מבחינה אישית ועסקית, לגור ולעבוד בסביבה של טבע יפהפה, ולעסוק ביצירה והגשמת חלומות .

יזמים, מעצבי מוצר ובעלי רעיון חדשני המעוניינים להגשים חלום בנגב

להרשמה


למעלה
תפריט