icon פיתוח כלכלי

חברות פורצות דרך - טופס הרשמה

  • יש לכתוב תקציר מנהלים עד 2 עמודים הכולל:

    * מהות הרעיון העסקי * הצורך עליו נותן המוצר פתרון * ייחודיות הפתרון אל מול אלטרנטיבות בשוק * ההזדמנות העסקית (גודל השוק, פוטנציאל מכירות וכדומה). * מה נעשה עד כה למימוש המיזם * צורכי היזם בשלב זה (גיוס הון, חיבורים, אנשי מקצוע, הלוואה, בחינת מיקומים וכדומה)

למעלה
תפריט