הרשמה

תמיכה באירועי תרבות למפיקים

את הבקשה הזו יכולים להגיש מפיקים או יזמים שיש להם רעיון לאירוע ייחודי המתרחש בנגב, אנו נשמח לקשר בינכם לבין הרשויות המקומיות בכדי לייצר שת"פ.

 האירועים הרלוונטיים להגשת הבקשה הינם:

> אירועים המיועדים לכלל תושבי ישראל, אשר יהוו אבן שואבת לתיירות פנים וחוץ.

> אירועים התורמים באופן משמעותי כלכלת האזור בו הם מתקיימים ומסייעים לחשיפה מרבית של העיר/מועצה.

> אירועים המתקיימים בעידוד ובתמיכת הרשות המקומית גם בהיבט התקציבי. המועצה תעמיד לרשות האירוע תקציב זהה לפחות בגובה הסיוע שמעניקה הקרן.

> הקרן מחפשת אירועי נישה אשר ישרתו את מיתוג הנגב כאזור לעשייה מעניינת  וייחודית.

חשוב לנו להדגיש, כי -מענק הקרן לא יעלה על 50% מהעלות הכוללת של האירוע.


סיוע הקרן יתאפשר בשני מסלולים אופציונאליים

1. מענק מלא:

>  סיוע בתקצוב האירוע

> אנשי הפקה מקצועיים מלווים ומסייעים להפקה המקומית

> משרד יחסי ציבור מלווה

> גרפיקאי

> שיווק אינטרנטי

2. חבילת סיוע מצומצמת:

> יחסי ציבור

> שיווק אינטרנטי

למפיקים - בקשה לתמיכה באירוע תרבות בנגב:

אנו מאמינים כי העשרת חיי התרבות בנגב משפרת את איכות חיי התושבים ומהווה מוקד משיכה לתושבים חדשים ולתיירים. לכן אנו מסייעים בהענקת מערך מימון תומך להפקת אירועי תרבות בנגב. יש לכם רעיון מיוחד לאירוע בנגב?

 


למעלה
תפריט